ületunnitöö

Milliste põhimõtete alusel toimub ületunnitöö hüvitamine, kui ületunnitööd tehti riigipühal?

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Peeter Eesmaa.
.. Töötajale tuleb arvestada ühtede ja samade töötundide eest töötasu nii ületundide kui riigipühal töötatud tundide eest. Teisisõnu, meie näite puhul tuleb ületunnid, mida tehti riigipühal, tasustada samaaegselt kaks korda koefitsentidega vastavalt 1,5 ja seejärel 2. Teistsugust järeldust ülalmärgitud TLS sätetest pole võimalik teha. Jääb soovida, et kõik tööandjad seda mõistaksid ja praktikas sellega arvestaksid.

Ületunnitöö tegemise kokkulepe

Ületunnitööd ja selle tasustamist reguleerib TLS § 44.
Ületunnitöö on töötamine üle kokku lepitud aja, milles tööandja ja töötaja on vajaduse tekkimisel igakordselt eraldi kokku leppinud. Ületunnitöö ei saa olla planeeritud. Tegemist on olukorraga, mis on erakorraline ja ajutine.

http://www.rmp.ee/toooigus/naidis/9594
(lugeda saavad rmp.ee registreerunud kasutajad)

ÄP Käsiraamatute foorum: tasu öösel ja riigipühal tehtud töö eest

Küsimus: Kui töövahetus on 12 tundi (20-08) ja ööajale langeb sellest 2/3, kas siis 1,25kordselt tuleb tasustada ajavahemikus 22-06 valmistatud toodang või terve vahetuse toodang, millest osa on valmistatud ööajal?

http://www.raamatupidaja.ee/?PublicationId=245a60ca-aec4-4520-95a0-f89d3...

Jurist selgitab: Ületunnitöö ja tööajanorm

Vastab Helve Toomla
•• Töötan hotelli vastuvõtus, meile arvestatakse palka tunnitöö põhjal. Vahetused on eri pikkusega – 7,5, 9 või 12 tundi. Minu töökoormus on lepingus 0,8 kohta ehk 32 töötundi nädalas. Viimati tuli aga töötunde kuus 144. Kas mulle peaks maksma ületundide eest või mitte? Eelmises töökohas peeti igakuist arvestust ja maksti eraldi kõige eest, mis ületas 160 tundi.

http://www.arileht.ee/?artikkel=444107